NGÔI NHÀ CỦA GẠCH VÀ GIÓ

Ngôi nhà nhiệt đới mát mẻ của gạch và gió tại Indonesia. Mảng tường gạch có lỗ thông gió đem lại cho ngôi nhà sức sống mát mẻ với ánh sáng và gió.